Beschermd wonen in een gezinshuis

Albero Zorggroep is een Wlz erkende zorgaanbieder die beschermd en zelfstandig begeleid wonen aanbiedt aan (jong)volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Dat gebeurt in zelfstandige, kleinschalige woonhuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen.

Zorginstelling regio Gelderland


 ​Iedere locatie heeft zijn eigen expertise

Alle aangesloten gezinshuizen hebben een eigen sfeer en identiteit en zijn gevestigd in de Regio’s Arnhem, Nijmegen en Tiel.​ ​Ieder huis heeft zijn eigen expertise en doelgroep. Cliënten kunnen er zelfstandig of begeleid wonen onder toeziend oog van vakkundige gezinshuisouders die de cliënten stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen.​​​

Zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten belang aan het individu en sturen dan ook op persoonlijke doelstellingen. Persoonlijke aandacht is onze kracht! Structuur, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid vind je daarom in alle gezinshuizen.​

Eigenheid, Perspectief, Talent, Kwaliteit, Respect en Harmonie zijn de uitgangspunten voor zelfstandig  of beschermd wonen. Samen met onze cliënten zetten we in op maximale ontwikkeling en zelfstandigheid.

Organisatiestructuur​

Albero Gezinshuizen, De Kroon Zorg en de Betuwe Dagbesteding vallen binnen Albero Zorggroep. Alle organisaties houden hun eigen karakter, specialisme en inhoudelijke processen. De organisaties worden aangestuurd vanuit Albero Zorggroep met een eigen Raad van Toezicht en Cliëntenraad. Deze organisatiestructuur bevordert een efficiënte werkwijze en transparantie.

Naast de begeleiding van de gezinsouders bieden we zorg-expertise. Er zijn vijf gedragswetenschappers in dienst, allen met een eigen specialisme.​