Missie en visie

Van Albero Zorggroep

Missie en visie

Samen met gezinshuisouders begeleiden en behandelen we bij Albero Zorg mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken en vrijetijd.

Visie van Albero gezinshuizen

  • ​je mag er zijn en je mag zijn wie je bent
  • we sluiten aan bij wensen en doelen
  • we gaan uit van (jouw) mogelijkheden
  • vrijheid is verantwoordelijkheid
  • ​er staan deskundige begeleiders achter jou

Kernwaarden

In ons werk gaan wij uit van vier kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons in, samen met de cliënt en – als het even kan – met iedereen die voor hem of haar belangrijk is.

  • ​Eigenheid
  • Perspectief
  • Groei
  • Respect

Eigenheid

Je mag er zijn: vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren. Onze cliënten vragen (soms) om een eigen, individuele benadering, die niet altijd gangbaar is. Dat vraagt om een open benadering vanuit de organisatie en de begeleiding. We durven het aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Dat is niet altijd makkelijk en vraagt lef. Niet alleen van onze cliënten, maar zeker ook van hun netwerk en de begeleiders.

Perspectief

Wat wil ik: we sluiten aan bij jouw wensen en doelen, daar zijn we heel benieuwd naar. Wat ben je van plan? Wat ga je doen met deze ontdekkingen? Albero gezinshuizen vindt het belangrijk dat onze cliënten toekomstplannen maken. Iets wat je zelf graag wilt, daar ga je voor! Daar steek je energie in en daar ben je met passie mee bezig. Werken aan je toekomst betekent werken aan iets dat je graag wilt bereiken. Daar wil je moeite voor doen. Dat geeft ons ook energie en inspiratie. Albero gezinshuizen is een organisatie waar met plezier en gedrevenheid wordt gewerkt en dat is voelbaar. Dat werkt aanstekelijk, voor onze cliënten en onze gezinshuisouders.

Groei & respect

Waar ben ik goed in: we gaan uit van jouw mogelijkheden. Nieuwe dingen leren en uitproberen in je eigen tempo en met je eigen afspraken. Albero gezinshuizen vindt dat je talent moet koesteren. Talent moet de tijd krijgen om tot volle bloei te kunnen komen. Albero gezinshuizen levert maatwerk. We leren onze cliënten kennen en ontdekken de talenten van hen en van onszelf. We maken hierbij graag gebruik van het netwerk van onze cliënten, zo kunnen we samen de ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. Onze cliënten staan centraal, daar doen we het voor. We halen kennis en inspiratie uit ons netwerk en werken goed samen om ieders talent te benutten.

Respect voor jezelf en anderen: Ken je de uitdrukking “De maatschappij, dat ben jij”? Hoe gaan we met elkaar om en hoe kan jij je steentje bijdragen? Jouw mening telt en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan. We respecteren onze collega’s, we waarderen hun inbreng en houden rekening met elkaar. We communiceren met elkaar, en kunnen feedback geven en ontvangen met betrekking tot ons professionele handelen.