Albero Zorggroep in de media4 juni 2020

Onderzoek Albero door gemeente “ronduit positief”

Het onderzoek dat de gemeente Lingewaard heeft uitgevoerd naar Albero Zorggroep is “ronduit positief”.

Dat schrijft dagblad De Gelderlander.

Lees hier het volledige artikel van de Gelderlander

In de informatienota van wethouder Aart Slob (zorg, WMO, jeugdhulp) wordt geconcludeerd dat Albero Zorggroep goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. “Albero Zorggroep wenst een transparante en controleerbare organisatie te zijn.” De wethouder zegt in de krant: “Het is goed om te zien dat Albero, een Lingewaards bedrijf, zich zo inspant voor verbeteringen.”

Lees hier de volledige informatienota

Samengevat concludeert de gemeente dat de kwaliteit van zorg die Albero Zorggroep levert niet ter discussie staat en dat de zorggelden van de gemeente Lingewaard daadwerkelijk naar de zorg gaan.

Verwijzers zijn, aldus het rapport, positief over de kwaliteit van zorg die Albero Zorggroep biedt. Zo is de William Schrikker Groep tevreden over de samenwerking “omdat Albero Zorggroep flexibel is in plaatsing, moeilijke casuïstiek niet schuwt en bereid is een extra stap te te zetten in hun dienstverlening”.

Bestuurder Alex Hesse van Albero Zorggroep reageert in De Gelderlander op de uitslag van het onderzoek: “Wij zijn hier blij mee. De gemeente heeft echt grondig onderzoek uit laten voeren. En dan is het goed om te lezen dat onze zorg als uitstekend wordt beoordeeld en de zorggelden goed en verantwoord worden besteed.”


16 november 2019 Gendt

Interview met het bestuur van Albero Zorggroep: ‘Wij leveren goede zorg’

lees hier het volledige artikel van de Gelderlander.

Zorggroep Albero oneens met aantijgingen: ‘Wij leveren goede zorg’

GENDT – De Albero Zorggroep ligt opnieuw onder een vergrootglas in verband met de besteding van zorggelden. Onterecht, meent zorgmanager en bestuurder Thea Holtman. ,,Wij leveren goede zorg en willen vooruit. Onze cliënten en personeel verdienen dat ook.”
Zo begon het artikel bij De Gelderlander, lees hier het volledige artikel van de Gelderlander.


31 oktober 2019

Onze reactie op het artikel in de Gelderlander en FTM


Vandaag is er een artikel over de Albero Zorggroep verschenen in de Gelderlander en FTM. Wat klopt in het artikel is dat er tussen Albero Zorggroep en de zorginkopers van de gemeenten een gesprek is geweest. Dit gesprek, op 28 oktober jl., ging over de structuur van Albero Zorggroep. Ook is er een toelichting gegeven op de financiële verantwoording. Tijdens het gesprek is niet over fraude noch over een eventueel onderzoek gesproken.

Tot slot: het resultaat van de Albero Zorggroep lag de afgelopen jaren ruim onder de 10%. De kwaliteit van Albero Zorggroep is volgens de toezichthouders op orde.


25 september 2019

Onze reactie op het artikel van Follow the Money en Pointer

Vandaag hebben wij kennisgenomen van het artikel van Follow The Money en Pointer (FTM). Het artikel zit vol met fouten en insinuaties. De afgelopen weken zijn onze medewerkers, gezinshuisouders, (oud)bestuurders en buurtbewoners overstroomd met stigmatiserende vragen en overvallen met draaiende camera’s. Wij zijn als organisatie geschrokken van de intimiderende en onzorgvuldige manier van journalistiek bedrijven, die alleen gericht lijkt op het beschadigen van onze naam en in het bijzonder die van voormalig bestuurders Teun en Joke Kaptein.

De onzorgvuldige werkwijze van FTM blijkt al uit de eerste zin van artikel “Ze wonen in een pas gebouwd landhuis”. De werkelijkheid is dat ze hier bijna vijf jaar wonen en dat de woning in 1870 gebouwd is.

“Op uw herhaaldelijke bewering dat u bang was dat ik in mijn publicatie uw zorgorganisatie zou aanvallen en ten onrechte zou gaan beweren dat de zorgbedrijven onder Albero ‘slechte zorg’ zouden leveren, heb ik u gerustgesteld: ik heb juist de indruk dat er door de mensen die bij Albero voor de clienten zorgen hard gewerkt wordt om zo goed mogelijk zorg te leveren.” – Eelke van Ark – Follow the Money

In onze communicatie met FTM bleek keer op keer dat FTM de materie niet beheerste ondanks onze volledige openheid en de aangeleverde stukken. Zo stelde FTM het volgende:

“Dat komt neer op 150.000 euro per fte – Verdienen de begeleiders van de dagbesteding daadwerkelijk zo’n topsalaris?”

Wij hebben uitgelegd hoe het werkelijk zit, waarop meer suggestieve vragen volgden. Soms kwam er moeizaam beweging vanuit FTM, maar van niet vooringenomen journalistiek was geen sprake. Wij hebben hoofdredacteur Eric Smit aangesproken maar hij ontweek elke vraag. Ook verscheen Eric Smit niet op de afspraak die wij met hem hadden. Wij hebben FTM uitgenodigd om locaties te komen bezoeken waarbij ze in de gelegenheid zijn gesteld om met cliënten, medewerkers en gezinshuisouders te spreken. Hier hadden ze geen interesse in.

Het aantal onjuistheden op alle vlakken in het artikel van FTM is zo omvangrijk dat wij op een aantal zaken willen reageren:

  • Het kaderartikel “Vastgoedkosten”. Hier gaat FTM uit van een eigen inschatting van ons hoofdkantoor en onze “grote zaal” namelijk 350m2. Vervolgens schat FTM in dat de markt conforme huurwaarde EUR 35.000,– bedraagt, de helft van wat onze zorgbedrijven aan huur betalen. Een anonieme expert geeft aan ‘dit is krankzinnig’. In werkelijkheid bedraagt de kantooroppervlakte 512m2. In 2016 is er een huurwaardeverklaring afgegeven door een onafhankelijke makelaar. Hieruit blijkt dat de markt conforme huurwaarde EUR 70.800,– bedroeg in 2016 terwijl de marktprijzen sinds 2016 zijn gestegen. (Klik hier voor de huurwaardetaxatie);
  • In het kader “vastgoedkosten” wordt ook een schatting gemaakt van het totale woonoppervlak van 1.865m2. Ook dit kunnen wij niet plaatsen. Wij kunnen circa 160 bewoners huisvesten (waarbij wij ook meerdere gezinslocaties hebben). Dit zou betekenen dat het gemiddelde vloeroppervlak per cliënt net 10 vierkante meter per bewoner bedraagt, in totaliteit dus inclusief gezamenlijk woonkamer, keuken, douches, etc. De kleinste kamer die wij ter beschikking stellen is al groter dan 10m2 (vanuit onze ISO bedraagt de minimale kamerafmeting > 10m2). Wij hebben FTM meerdere keren aangegeven dat onder al onze overeenkomsten een huurwaarde taxatie ligt. Maar FTM weigerde iets met die informatie te doen;
  • In het artikel staat dat er in 2018 8.5 FTE werkzaam waren binnen Albero Zorggroep en dat de oud-bestuurder ingehuurd werd (inlener). Deze ingehuurde bestuurder behoort niet tot de FTE maar valt voor onze organisatie wel onder de personeelskosten (inleen personeel). Daarnaast deelt FTM de volledige personeelskosten door het aantal personeelsleden. Dit is niet juist, onder andere vallen de volgende kosten ook onder personeelskosten 1) opleidingen 2) kantinekosten 3) ziekteverzuimverzekering. In werkelijkheid bedroeg het gemiddelde brutoloon per FTE 62.240,– inclusief werkgeverslasten. Dit verschilt ruim EUR 30.000,– met de berekeningen van FTM. De bestuurders werden in 2018 ook betaald vanuit Albero Zorgroep;
  • Op de website van Pointer zelf wordt de brief van de oud-bestuurders “geframed” als volledige reactie vanuit de Kroon. Dit betrof een reactie van de oud-bestuurders en niet vanuit de Kroon als organisatie;
  • Er wordt geschreven dat de Betuwe Dagbesteding in 2018 gestart is en dat via de dagbesteding geld uit de zorg onttrokken wordt. Dit is onjuist. De onderneming is al vele jaren actief. Bij de Betuwe Dagbesteding werken 15 medewerkers dag in dag uit hard om onze deelnemers, vanuit vier eigen locaties, een leuke dagbesteding te geven. Albero Zorggroep heeft de onderneming in 2018 gekocht (incl. activa) van derden. Kijk voor meer informatie over de Betuwe Dagbesteding op www.betuwedagbesteding.nl;
  • Er wordt gesuggereerd dat de inrichting van Grandcafé Barend gefinancierd is door de Betuwe Dagbesteding. Dit is onjuist, (Klik hier voor de activastaat van de Betuwe Dagbesteding). Grand Café Barend is een onderneming die gedreven wordt door Huessensch Koffyhuys B.V.. De Betuwe Dagbesteding werkt wel samen met Huessensch Koffyhuys/Grand Café Barend net zoals dat de Betuwe Dagbesteding onder andere samenwerkt met een verzorgingstehuis;

Tot slot

De cliënten waar Cees Westera en Arie Burgers over spreken zijn al meerdere jaren geleden weggegaan bij onze organisatie. Onze organisatie is door FTM niet in de gelegenheid gesteld om te reageren op de onjuiste uitspraken van deze personen.

Albero Zorggroep heeft een onafhankelijke (externe) klachtencommissie. Onze bewoners/cliënten hebben Albero Zorggroep B.V. in 2018 met een ruime 8 gewaardeerd. Wij werken volledig conform wet- en regelgeving zonder de ethiek uit het oog te verliezen. Ook hebben wij een onafhankelijke cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging en Raad van Toezicht en staan wij onder de controle van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wij beschikken over een ISO 9001 certificering en al onze jaarrekeningen zijn goedgekeurd door een registeraccountant die onder de AFM valt. Onze organisatie bestaat uit bijna 100 hardwerkende medewerkers en 20 hardwerkende gezinshuisouders die zich dag en nacht inzetten voor het welzijn van onze bewoners. Dit zullen wij blijven doen.
Albero Zorggroep


Terug naar overzicht

Gerelateerde berichten