Informatiebrief coronavirus

Het coronavirus (officieel COVID-19) heeft eind februari ook Nederland bereikt. De rijksoverheid heeft op 12 maart 2020 meerdere maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het virus.

Albero zorggroep heeft in navolging hiervan invulling aan deze maatregelen gegeven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen en de recente persconferentie van premier Rutte d.d. 12 maart jl. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Overleggen/afspraken/bezoek
Tot 6 april a.s. zullen alle woon- en teamoverleggen, overige overleggen en afspraken niet doorgaan. Onze gedragswetenschappers zijn telefonisch bereikbaar voor woon- en teamoverleg. Gezamenlijk wordt bepaald of afspraken telefonisch af te handelen zijn of dat er een nieuwe afspraak gepland dient te worden. Per locatie wordt er afgewogen wat wel/niet noodzakelijk is qua afspraken, bezoek en werk. Wijs eventueel bezoek op de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Dagbesteding
Vanaf maandag 16 maart sluit De Betuwe Dagbesteding tot nader order haar dagbestedingslocaties. De collega’s van de dagbesteding zullen, waar mogelijk, op de woonlocaties van Albero Zorggroep dagbesteding activiteiten organiseren en de woonbegeleiding ondersteunen.

Kantoor
Het volledige kantoorpersoneel en het Zorgexpertiseteam werkt vanaf 13 maart 2020 vanuit huis. Dit betekent dat het kantoor gesloten is. De gedragswetenschappers zijn op hun vaste werkdagen telefonisch bereikbaar. Het algemene telefoonnummer is doorgeschakeld naar één van de medewerkers. Door deze maatregel kan de bereikbaarheid minder zijn dan gewend. Hierom willen wij u verzoeken om minder dringende vragen te mailen naar info@alberozorggroep.nl

Hygiëne
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
• Was je handen regelmatig met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
• Schud geen handen.
Let erop dat ook jouw collega’s/bewoners zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Zorg ervoor dat er voldoende zeep etc. aanwezig is, en dat oppervlakten waar het virus zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt. Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden);
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voorprofessionals.

Wij volgen de adviezen van het RIVM,

Terug naar overzicht