Informatiebrief coronavirus

Update dinsdag 15 december 2020

Lockdown om contacten tot een minimum te beperkenHet coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.  

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Overzicht van maatregelen

Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari:

 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder. Voor de periode van 24 t/m 26 december geldt maximaal 3 personen.
 • Aantal locaties sluiten:
  • Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
  • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc
  • Dierenparken, pretparken, etc
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
  • Restaurants en café’s
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken; op kantoor betekent dit dat 1 gedragswetenschapper en maximaal 2 medewerkers op het bedrijfsbureau aanwezig zijn. Afspraken vinden via beeldbellen plaats, indien noodzakelijk wordt de grote zaal beneden gereserveerd.
  In de algemene ruimten en gangen op het hoofdkantoor wordt een mondkapje gedragen.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga niet naar het buitenland
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten. Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.
De dagbesteding mag open blijven, aangezien daar wordt gewerkt met kwetsbare mensen. De winkel van Dubbeldruk sluit per 16-12, de dagbesteding Dubbeldruk blijft wel open maar verplaatst zich naar de Handelsstraat.

Juist nu is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben, want deze maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. Net als dit voorjaar proberen we, ondanks de maatregelen, extra te letten op de mensen om ons heen – ook al moet dat op afstand of digitaal.Update woensdag 4 november 2020

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden
Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis
Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen:

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag per locatie/gezinshuis.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.
 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les. Voor dagbesteding geldt: In binnenruimtes en bij klussen waarbij 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden wordt er een mondkapje gedragen.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:Update woensdag 14 oktober 2020

Feiten over gedeeltelijke lockdown.
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit wordt gedaan door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag en één groep per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Op ons hoofdkantoor zijn er altijd fysieke werkzaamheden waarvoor er iemand aanwezig moet zijn. Als voorbeeld: Het verwerken van de inkomende en uitgaande post en sleutelbeheer van de bussen. Dit maakt dat volledig thuiswerken niet haalbaar is en leidt tot stagnatie.

Hierom hebben wij besloten dat er dagelijks één medewerker op het klaverblad actief is.

Daarnaast er is maximaal één gedragswetenschapper aanwezig die bij incidenten of escalaties snel kan acteren. Gezien onze cliënten vinden wij belangrijk om een gedragswetenschapper stand-by te hebben.

Gezien bovenstaande heeft Albero Zorggroep onderstaand beleid vastgesteld:
Er is maximaal één persoon op het Klaverblad aanwezig en maximaal één gedragswetenschapper.  
Kom alleen naar kantoor op afspraak en registreer je aanwezigheid bij de ingang. Indien je iets moet halen kun je mailen naar info@alberozorggroep.nl Je krijgt dan een reactie per mail wanneer je de spullen kunt afhalen. Indien je iets wilt afgeven kan dit in de brievenbus
Voor afspraken en vergaderingen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Als afspraken toch live dienen plaats te vinden, is dit in de grote zaal op kantoor met een groepsgrootte van maximaal vier personen in totaliteit.

 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
  Ons hoofdkantoor is een publieke ruimte: draag een mondkapje in gangen en in algemene ruimten.
  Onze woonlocaties zijn geen publieke ruimte.
  Onze dagbestedingslocaties kunnen bestaan uit publieke ruimten. Per dagbestedingslocatie wordt een beleid vastgesteld en per mail naar jullie gecommuniceerd.
 • In het Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
 • Hotels voor hotelgasten
 • Uitvaartcentra
 • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Middelen:

 • Er zijn preventie, beschermings- en schoonmaakmiddelen beschikbaar op kantoor voor de medewerkers en gezinshuisouders. Inventariseer wat er nodig is op jouw locatie en geef dit per e-mail (info@alberozorgroep.nl) door aan het Klaverblad zodat zij dit tijdig kunnen bestellen.


Update maandag 25 Mei 2020

Kinderen, jongeren en volwassen: bezoek en verlof
Albero Zorggroep volgt de handreiking “Bezoek gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek in coronatijd”. Deze handreiking is onder deze pagina opgenomen.
De veiligheid van cliënten, verwanten en onze medewerkers staat voorop. Iedereen kan bezoek krijgen onder voorwaarden. Albero Zorggroep heeft verschillende soorten locaties. Daarom beslissen de begeleiders en/of gezinshuisouders van Albero per locatie of en zo ja hoe bezoek kan plaatsvinden. Woon je op een locatie waar je wel bezoek kunt krijgen? Dan zijn altijd deze algemene regels van toepassing:

• Je mag bezoek krijgen of op bezoek gaan (evt. logeren) bij maximaal 2 vaste personen
• Jij en de bezoeker(s) zijn beide helemaal gezond
• De bezoeker(s) maakt vooraf een afspraak
• Jullie gaan bij voorkeur naar een plek buiten de groep, afwijken kan in overleg met begeleiding
• Jullie houden 1,5 meter afstand, wassen vooraf en achteraf handen met zeep
• Heb je broertjes en zusjes in de leeftijd van de basisschool? Die mogen mee komen op bezoek

Over dagjes weg en/of logeren maak je afspraken met je persoonlijk begeleider. Er kunnen op locatie uitzonderingen worden gemaakt, de begeleiders maken een inschatting van wat er mogelijk is.
Ga je een dagje weg of logeren? Dan bekijken we bij jouw terugkomst of je niet ziek bent en vragen we na hoe het met je is (bijvoorbeeld temperaturen wanneer dat nodig is). Ook bespreken we of je contact hebt gehad met besmette en/of zieke mensen. Deze maatregel geldt voor alle woonlocaties van Albero Zorggroep: woonvormen, gezinshuizen etc.

Alleenwonende volwassen cliënten kunnen bezoek ontvangen onder voorwaarden. Woon je in een appartement met eigen opgang? Dus geen ingang via de groep? Dan mag je bezoek krijgen van 1 of 2 vaste personen.
Jij en je bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar tijdens deze bezoeken. Jij vraagt de bezoekers de handen te wassen als zij binnen komen. Jij wast je handen na afloop van het bezoek.

Voor iedereen geldt bezoek kan niet doorgaan als:
• Jij hebt klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• De bezoekers klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• Wanneer huisgenoten van de bezoekers klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• Je in quarantaine, individuele- of groepsisolatie zit.

Dagbesteding:
Onze dagbesteding locaties gaan per 2 juni weer (gedeeltelijk) open, deelnemers van de dagbesteding worden deze week geïnformeerd over het plan van aanpak.Update dinsdag 12 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei worden de noodmaatregelen rondom corona versoepeld volgens een stapsgewijs plan.

Hieronder treft u een overzicht van wat er wijzigt voor Albero Zorggroep met de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met onze stakeholders. De basismaatregelen m.b.t. afstand en hygiëne blijven van kracht.

Algemeen

 • Bezoekregeling: Albero Zorggroep volgt in haar beleid rondom de bezoekregeling de richtlijnen van het VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Dat betekent dat het ‘nee-tenzij’ beleid blijft gelden. Echter zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Voorzichtig zal worden toegewerkt naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘ja-tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten.
 • Per locatie en per client zal worden bekeken wat er op dit moment wel mogelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader dat het VGN heeft opgesteld, waarbij met verschillende aspecten rekening wordt gehouden (dit afwegingkader is te vinden op de site van het VGN en onze website). Hierbij geldt een vier-ogen beleid: de persoonlijk begeleider of gezinshuisouder maakt sámen met de betrokken gedragswetenschapper de afweging. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische, sociaal-emotionele en psychische gezondheid van de client.
 • Kantoor en interne/externe afspraken: Op kantoor wordt volgens een rooster gewerkt. Wanneer noodzakelijk, kunnen afspraken op kantoor plaatsvinden met in acht neming van de richtlijnen. Hiervoor is, naast de spreekkamers boven, de grote zaal beneden beschikbaar op reservering.

Vanaf 11 mei :

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Vanaf 1 juni
 • Uitbreiding aantal personen tot 30 personen
 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Bioscopen, restaurants/cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden. Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen.
 • Verwachting per 15 juni Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen. Wij verwachten dat dit tevens geldt voor dagbesteding en wachten nog op de definitieve richtlijnen hiervoor van de VGN.
 • Momenteel wordt de dagbesteding in aangepaste vorm zoveel mogelijk voortgezet op de woonlocaties, dit geldt voor de cliënten die binnen Albero Zorggroep wonen. Daar waar nodig en mogelijk wordt er voor externe deelnemers van de dagbesteding gekeken naar mogelijkheden op (alternatieve) locatie of thuiswerk.
 • Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken en de dagbesteding zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het aantal deelnemers beperkte en in een vaste samenstellingen. In de praktijk betekent dit dat de dagbesteding voorlopig alleen voor de cliënten is voor wie dit het meest noodzakelijk is.
 • Het gaat dan om cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten/mantelzorgers die rust moeten krijgen om overbelasting te voorkomen. Ze mogen overigens zelf kiezen of ze wel of niet naar de dagbesteding gaan als ze daarvoor in aanmerking komen.
 • Wanneer bewoners van Albero Zorggroep externe dagbesteding volgen zal er individueel worden bekeken of en wanneer dit weer hervat kan worden. Hierbij geldt een vier-ogen beleid: de persoonlijk begeleider of gezinshuisouder maakt sámen met de betrokken gedragswetenschapper de afweging. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische, sociaal-emotionele en psychische gezondheid van de client. Externe dagbesteding zal worden gevraagd om hun beleid hierover te overhandigen.

Verwachting per 1 juli Uitbreiding aantal personen tot 100 personen; ook voor georganiseerde bijeenkomsten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Let op: Locaties mogen en kunnen daar waar nodig maatregelen aanpassen in verband met de veiligheid en verschillende risicogroepen.Update 24 Maart 2020

Op 23 maart zijn de maatregelen rondom de verspreiding aangescherpt en verlengd tot 1 juni 2020. Albero Zorggroep heeft in navolging hierop al haar bijeenkomsten gecanceld alsmede de bezoekregeling aangepast.

Tevens is ons hoofdkantoor tot nader orde gesloten.

13 maart 2020

Het coronavirus (officieel COVID-19) heeft eind februari ook Nederland bereikt. De rijksoverheid heeft op 12 maart 2020 meerdere maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het virus.

Albero zorggroep heeft in navolging hiervan invulling aan deze maatregelen gegeven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen en de recente persconferentie van premier Rutte d.d. 12 maart jl. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Overleggen/afspraken/bezoek
Tot 6 april a.s. zullen alle woon- en teamoverleggen, overige overleggen en afspraken niet doorgaan. Onze gedragswetenschappers zijn telefonisch bereikbaar voor woon- en teamoverleg. Gezamenlijk wordt bepaald of afspraken telefonisch af te handelen zijn of dat er een nieuwe afspraak gepland dient te worden. Per locatie wordt er afgewogen wat wel/niet noodzakelijk is qua afspraken, bezoek en werk. Wijs eventueel bezoek op de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Dagbesteding
Vanaf maandag 16 maart sluit De Betuwe Dagbesteding tot nader order haar dagbestedingslocaties. De collega’s van de dagbesteding zullen, waar mogelijk, op de woonlocaties van Albero Zorggroep dagbesteding activiteiten organiseren en de woonbegeleiding ondersteunen.

Kantoor
Het volledige kantoorpersoneel en het Zorgexpertiseteam werkt vanaf 13 maart 2020 vanuit huis. Dit betekent dat het kantoor gesloten is. De gedragswetenschappers zijn op hun vaste werkdagen telefonisch bereikbaar. Het algemene telefoonnummer is doorgeschakeld naar één van de medewerkers. Door deze maatregel kan de bereikbaarheid minder zijn dan gewend. Hierom willen wij u verzoeken om minder dringende vragen te mailen naar info@alberozorggroep.nl.

Hygiëne
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
• Was je handen regelmatig met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
• Schud geen handen.
Let erop dat ook jouw collega’s/bewoners zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Zorg ervoor dat er voldoende zeep etc. aanwezig is, en dat oppervlakten waar het virus zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt. Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden);
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals.

Wij volgen de adviezen van het RIVM.

Terug naar overzicht