Informatiebrief coronavirus

Update maandag 25 Mei 2020

Albero Zorggroep volgt de handreiking “Bezoek gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek in coronatijd”

Update maandag 25 Mei 2020

Kinderen, jongeren en volwassen: bezoek en verlof
Albero Zorggroep volgt de handreiking “Bezoek gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek in coronatijd”. Deze handreiking is onder deze pagina opgenomen.
De veiligheid van cliënten, verwanten en onze medewerkers staat voorop. Iedereen kan bezoek krijgen onder voorwaarden. Albero Zorggroep heeft verschillende soorten locaties. Daarom beslissen de begeleiders en/of gezinshuisouders van Albero per locatie of en zo ja hoe bezoek kan plaatsvinden. Woon je op een locatie waar je wel bezoek kunt krijgen? Dan zijn altijd deze algemene regels van toepassing:

• Je mag bezoek krijgen of op bezoek gaan (evt. logeren) bij maximaal 2 vaste personen
• Jij en de bezoeker(s) zijn beide helemaal gezond
• De bezoeker(s) maakt vooraf een afspraak
• Jullie gaan bij voorkeur naar een plek buiten de groep, afwijken kan in overleg met begeleiding
• Jullie houden 1,5 meter afstand, wassen vooraf en achteraf handen met zeep
• Heb je broertjes en zusjes in de leeftijd van de basisschool? Die mogen mee komen op bezoek

Over dagjes weg en/of logeren maak je afspraken met je persoonlijk begeleider. Er kunnen op locatie uitzonderingen worden gemaakt, de begeleiders maken een inschatting van wat er mogelijk is.
Ga je een dagje weg of logeren? Dan bekijken we bij jouw terugkomst of je niet ziek bent en vragen we na hoe het met je is (bijvoorbeeld temperaturen wanneer dat nodig is). Ook bespreken we of je contact hebt gehad met besmette en/of zieke mensen. Deze maatregel geldt voor alle woonlocaties van Albero Zorggroep: woonvormen, gezinshuizen etc.

Alleenwonende volwassen cliënten kunnen bezoek ontvangen onder voorwaarden. Woon je in een appartement met eigen opgang? Dus geen ingang via de groep? Dan mag je bezoek krijgen van 1 of 2 vaste personen.
Jij en je bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar tijdens deze bezoeken. Jij vraagt de bezoekers de handen te wassen als zij binnen komen. Jij wast je handen na afloop van het bezoek.

Voor iedereen geldt bezoek kan niet doorgaan als:
• Jij hebt klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• De bezoekers klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• Wanneer huisgenoten van de bezoekers klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts boven de 38 graden.
• Je in quarantaine, individuele- of groepsisolatie zit.

Dagbesteding:
Onze dagbesteding locaties gaan per 2 juni weer (gedeeltelijk) open, deelnemers van de dagbesteding worden deze week geïnformeerd over het plan van aanpak.

Update dinsdag 12 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei worden de noodmaatregelen rondom corona versoepeld volgens een stapsgewijs plan.

Hieronder treft u een overzicht van wat er wijzigt voor Albero Zorggroep met de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met onze stakeholders. De basismaatregelen m.b.t. afstand en hygiëne blijven van kracht.

Algemeen

 • Bezoekregeling: Albero Zorggroep volgt in haar beleid rondom de bezoekregeling de richtlijnen van het VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Dat betekent dat het ‘nee-tenzij’ beleid blijft gelden. Echter zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Voorzichtig zal worden toegewerkt naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘ja-tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten.
 • Per locatie en per client zal worden bekeken wat er op dit moment wel mogelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader dat het VGN heeft opgesteld, waarbij met verschillende aspecten rekening wordt gehouden (dit afwegingkader is te vinden op de site van het VGN en onze website). Hierbij geldt een vier-ogen beleid: de persoonlijk begeleider of gezinshuisouder maakt sámen met de betrokken gedragswetenschapper de afweging. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische, sociaal-emotionele en psychische gezondheid van de client.
 • Kantoor en interne/externe afspraken: Op kantoor wordt volgens een rooster gewerkt. Wanneer noodzakelijk, kunnen afspraken op kantoor plaatsvinden met in acht neming van de richtlijnen. Hiervoor is, naast de spreekkamers boven, de grote zaal beneden beschikbaar op reservering.

Vanaf 11 mei :

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Vanaf 1 juni
 • Uitbreiding aantal personen tot 30 personen
 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Bioscopen, restaurants/cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden. Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen.
 • Verwachting per 15 juni Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen. Wij verwachten dat dit tevens geldt voor dagbesteding en wachten nog op de definitieve richtlijnen hiervoor van de VGN.
 • Momenteel wordt de dagbesteding in aangepaste vorm zoveel mogelijk voortgezet op de woonlocaties, dit geldt voor de cliënten die binnen Albero Zorggroep wonen. Daar waar nodig en mogelijk wordt er voor externe deelnemers van de dagbesteding gekeken naar mogelijkheden op (alternatieve) locatie of thuiswerk.
 • Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken en de dagbesteding zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het aantal deelnemers beperkte en in een vaste samenstellingen. In de praktijk betekent dit dat de dagbesteding voorlopig alleen voor de cliënten is voor wie dit het meest noodzakelijk is.
 • Het gaat dan om cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten/mantelzorgers die rust moeten krijgen om overbelasting te voorkomen. Ze mogen overigens zelf kiezen of ze wel of niet naar de dagbesteding gaan als ze daarvoor in aanmerking komen.
 • Wanneer bewoners van Albero Zorggroep externe dagbesteding volgen zal er individueel worden bekeken of en wanneer dit weer hervat kan worden. Hierbij geldt een vier-ogen beleid: de persoonlijk begeleider of gezinshuisouder maakt sámen met de betrokken gedragswetenschapper de afweging. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische, sociaal-emotionele en psychische gezondheid van de client. Externe dagbesteding zal worden gevraagd om hun beleid hierover te overhandigen.

Verwachting per 1 juli Uitbreiding aantal personen tot 100 personen; ook voor georganiseerde bijeenkomsten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Let op: Locaties mogen en kunnen daar waar nodig maatregelen aanpassen in verband met de veiligheid en verschillende risicogroepen.

Update 24 Maart 2020:

Op 23 maart zijn de maatregelen rondom de verspreiding aangescherpt en verlengd tot 1 juni 2020. Albero Zorggroep heeft in navolging hierop al haar bijeenkomsten gecanceld alsmede de bezoekregeling aangepast.

Tevens is ons hoofdkantoor tot nader orde gesloten.

13 maart 2020

Het coronavirus (officieel COVID-19) heeft eind februari ook Nederland bereikt. De rijksoverheid heeft op 12 maart 2020 meerdere maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het virus.

Albero zorggroep heeft in navolging hiervan invulling aan deze maatregelen gegeven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen en de recente persconferentie van premier Rutte d.d. 12 maart jl. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Overleggen/afspraken/bezoek
Tot 6 april a.s. zullen alle woon- en teamoverleggen, overige overleggen en afspraken niet doorgaan. Onze gedragswetenschappers zijn telefonisch bereikbaar voor woon- en teamoverleg. Gezamenlijk wordt bepaald of afspraken telefonisch af te handelen zijn of dat er een nieuwe afspraak gepland dient te worden. Per locatie wordt er afgewogen wat wel/niet noodzakelijk is qua afspraken, bezoek en werk. Wijs eventueel bezoek op de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Dagbesteding
Vanaf maandag 16 maart sluit De Betuwe Dagbesteding tot nader order haar dagbestedingslocaties. De collega’s van de dagbesteding zullen, waar mogelijk, op de woonlocaties van Albero Zorggroep dagbesteding activiteiten organiseren en de woonbegeleiding ondersteunen.

Kantoor
Het volledige kantoorpersoneel en het Zorgexpertiseteam werkt vanaf 13 maart 2020 vanuit huis. Dit betekent dat het kantoor gesloten is. De gedragswetenschappers zijn op hun vaste werkdagen telefonisch bereikbaar. Het algemene telefoonnummer is doorgeschakeld naar één van de medewerkers. Door deze maatregel kan de bereikbaarheid minder zijn dan gewend. Hierom willen wij u verzoeken om minder dringende vragen te mailen naar info@alberozorggroep.nl.

Hygiëne
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
• Was je handen regelmatig met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
• Schud geen handen.
Let erop dat ook jouw collega’s/bewoners zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Zorg ervoor dat er voldoende zeep etc. aanwezig is, en dat oppervlakten waar het virus zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt. Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden);
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals.

Wij volgen de adviezen van het RIVM.

Terug naar overzicht