Kwaliteitsrapport 2019

Het Kwaliteitsrapport 2019 is een weergave van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening die Albero Zorggroep levert.Het Kwaliteitsrapport 2019 is een weergave van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening die Albero Zorggroep levert.

Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en maakt ontwikkelpunten inzichtelijk. Beschreven wordt wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit wordt gestuurd, hoe kwaliteit wordt verbeterd en hoe borging van kwaliteit plaatsvindt. Het rapport is opgebouwd vanuit de disciplines wonen, werken, behandeling en begeleiding.

In het rapport staan ook reacties van de cliëntenraad (CCR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Raad van Toezicht (RvT).

Terug naar overzicht

Gerelateerde berichten