Kwaliteitsrapport 2020Albero Zorggroep publiceert vandaag haar Kwaliteitsrapport over 2020. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en maakt ontwikkelpunten inzichtelijk.

Beschreven wordt wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit wordt gestuurd, hoe kwaliteit wordt verbeterd en hoe borging van kwaliteit plaatsvindt. Het rapport is opgebouwd vanuit de disciplines wonen, werken, behandeling en begeleiding.

In het rapport staan ook reacties van de cliëntenraad (CCR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Raad van Toezicht.

Lees hier het volledige Kwaliteitsrapport
Lees hier de cliëntversie van het Kwaliteitsrapport

Terug naar overzicht

Gerelateerde berichten