Kind & jeugd

Soms is het beter wanneer een kind (tijdelijk) niet meer thuis woont. Wanneer ondersteuning in het eigen gezin niet voldoende is, biedt Albero Zorggroep de mogelijkheid om in een kind- of gezinshuis te wonen. Dit zijn normale huizen, in een gewone buurt, met een bewonerssamenstelling die zoveel mogelijk overeenkomsten heeft met een echt gezin.

Voor elk kind een passende plek

Albero Zorggroep biedt 24-uurs zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Ieder huis heeft zijn eigen identiteit en karakteristieke uitstraling. En voor elk kind hebben we een passende plek.

Betrokken van kind tot (jong)volwassene

Bij Albero Zorggroep vinden we het heel belangrijk dat we betrokken zorg en begeleiding kunnen bieden gedurende een langere periode; van kind tot (jong)volwassene. Doordat de verschillende gezinshuizen goed op elkaar aansluiten kunnen onze bewoners voor een langere tijd bij ons blijven wonen. Juist voor kinderen en jongeren is continuïteit van zorg essentieel.

Wonen in een kindhuis

In een kindhuis wonen kinderen die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben om zich prettig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. Er werken een beperkt aantal begeleiders waardoor er voorspelbaarheid is voor de kinderen. De kindhuizen zijn gesitueerd in een woonwijk en dicht in de buurt van scholen en andere voorzieningen. Ieder kindhuis heeft een eigen leefklimaat dat is afgestemd op de behoefte van de bewoners. Wensen van ouders en kinderen worden hier zoveel mogelijk in meegenomen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.