De Schakel

Op onze locatie Poelzicht begeleiden we jongeren vanaf 17 jaar met een verstandelijke beperking/psychische problematiek en ouder(s) met een (licht) verstandelijke beperking en hun kind(eren).Zij kunnen bij ons terecht in een van onze speciaal ingerichte appartementen. De jongeren/gezinnen kunnen hier zo zelfstandig mogelijk wonen en omdat ons deskundig team letterlijk om de hoek zit, is hulp vragen en bieden heel laagdrempelig. 

Voor de ouder(s) met kinderen werken vanuit de visie één gezin, één plan. Onze missie is de ouder(s) te ondersteunen bij de opvoeding en hen zoveel mogelijk te leren aan te sluiten bij de ontwikkelfasen van het kind(eren). Hiermee wordt de hechting gestimuleerd en komt de ontwikkeling van het kind het meest tot zijn recht. 

Terug naar overzicht

Gerelateerde berichten