Verhalen van gezinshuisouders over Albero Zorggroep

David en Corien | Gezinshuisouders Woonhuis De Deel

We delen al jaren (sinds 2006) onze deskundigheid met de jullie (AlberoZorgGroep). Het is superfijn om samen te werken in een bedrijf waar we de vrijheid hebben om (binnen gedeelde afspraken) ons beroep te mogen uitoefenen. Met als doel: een fijn thuis creëeren voor de bewoners op Woonboerderij de Deel. We blijven nog wel even gezinsouders, het is té leuk.

Juliën & Bineke | Gezinshuis de Kolibrie

Ongeveer twee jaar geleden zijn wij de samenwerking met de Albero Zorg aangegaan. In deze twee jaar hebben wij de professionaliteit en kwaliteit ondervonden in deze samenwerking. Er wordt samen gekeken naar de casussen en onderzocht of de zorgvraag van mogelijk toekomstige cliënten geboden kan worden door ons als gezinshuis.

Vanuit het zeer professionele zorgteam is aan ons gezinshuis een vaste gedragswetenschapper toegewezen. Deze zorgt ervoor dat zowel de cliënten als wij als gezinsouders maximale ondersteuning krijgen, altijd op de hoogte is en blijft rondom het gezinshuis. De lijnen zijn kort en zaken worden snel en adequaat opgelost. In geval van calamiteiten is er 24/7 bereikbaarheid en ondersteuning. Dit ervaren wij als prettig omdat er zo altijd een achterwacht is. Er worden voor cliënten een tal van activiteiten en dagbestedingen aangereikt. Ook voor ons als gezinsouders krijgen wij de mogelijkheden om bij te scholen d.m.v. aangeboden cursussen en workshops. We ervaren Albero Zorg als een warme, prettige en transparante partner om mee samen te werken. Ze bieden ons de mogelijkheid om op professionele manier een warm huis met kwalitatieve zorg te bieden aan mensen die dit nodig hebben. We hebben er vertrouwen in dit nog jaren lang op deze manier te kunnen doen.

Freek Wannet | Gezinshuisouder de Kei

In 2006 ben ik samen met mijn toenmalige partner gestart als gezinsouder, ondanks dat het pionieren was, hoe vind je de balans in je eigen leven met een gezinshuis, is er vanaf het eerste moment volop support geleverd vanuit de organisatie. Na twee jaar zijn we verhuisd naar een groter en beter ingericht pand, door deze stap te zetten waren we in staat om nog betere zorg te leveren, de hele overgang en daarmee samenhangende kosten zijn door Albero gedragen

Bij voorkomende problemen op welk vlak dan ook werd en wordt er meegedacht en waar nodig gezocht naar oplossingen.
Sinds 2 jaar werk ik in gezinshuis De Kei met mijn huidige partner. Haar visie uit haar vorige werkzame leven heeft ze uitgebreid op papier gezet en voorgelegd aan het bestuur van Albero , vele van deze punten zijn inmiddels verwezenlijkt of er wordt naar gekeken. Ons inziens is het samenwerken met de Albero een verademing. Korte lijnen, snelle actie, en kijken naar wat goed is voor de cliënt. Na 13 jaar samenwerking kan ik concluderen dat er voor mij geen betere samenwerkingspartner bestaat.

Barry en Natalja | Woonhuis de Dijk

Graag willen wij via deze manier kenbaar maken dat we al vele jaren zeer gelukkig zijn in ons prachtige werk als gezinshuisouder binnen de Albero zorggroep, in onze ogen de mooiste en fijnste zorgorganisatie van Nederland In mei 2012 zijn Natalja en ik na een flinke verbouwing van het huis gestart met ons gezinshuis “woonhuis De Dijk “ aan deMolenstraat te Angeren.

Vanaf het begin van de verbouwing kregen wij het gevoel van “thuis te komen” Een warm nest waarin voor ons werd gezorgd, waar met ons werd meegedacht en waar we een vrijheidsgevoel ervaarden die we nooit eerder hebben gekend. Al onze wensen werden vervuld en ons gezinshuis werd fraai en van alle gemakken voorzien. Er was vanaf de start veel persoonlijk contact met de directie, gedragswetenschappers en collega gezinsouders. Iedereen hielp mee met wat voor een klus dan ook. De Slogan van toen “samen sterk” voelden we toen en dit is eigenlijk nooit meer veranderd. Het samen zorg dragen voor kwalitatief goede zorg, het bieden van een warm thuis voor onze bewoners en ondersteuning van hen als lid vd woongroep maar zeker ook als individu. Persoonlijke groei naar meer zelfstandigheid en het benutten van kansen hierin worden immer omarmt en geboden. Dit door anderen tegen gesproken maar wij kunnen uit ervaring zeggen dat dit absoluut niet klopt. Kortom wij voelen ons thuis! Ons huis was al snel gevuld met cliënten (9 personen) welke er voor een groot deel nog steeds wonen, ambulant worden begeleid na de groei die ze hebben doorgemaakt of al helemaal op eigen benen staan. Vanaf de start werken wij samen met Teun en Joke Kaptein, warme mensen met passie voor de doelgroep, klaarstaand voor éénieder en trots op hun mooie bedrijf. Inmiddels staan Teun en Joke meer op afstand van het bedrijf en heeft Alex het bestuur van Albero zorg overgenomen. Wij hebben veel vertrouwen in hem en het zeer professionele zorgteam. Wij hopen dan ook nog lang samen te mogen werken en onze bewoners zo lang ze het nodig hebben een prachtig, veilig en warm thuis te kunnen bieden.

Henry & Irene | Gezinsouders AllesKids

Sinds 2013 zijn wij werkzaam als gezinsouders onder de vlag van De Kroon / Albero-zorg Vanaf het begin dat wij gestart zijn, hebben wij een fijne samenwerking ervaren met goede ondersteuning op vlakken waar andere organisaties vaak te wensen over laten. Er werd meegedacht over de opstartfase , invulling, en benodigde ondersteuning en ook m.b.t. financiële vormgeving en passende invulling hier omtrent.

Ook toen wij de verhuizing naar onze huidige locatie wilden realiseren die voor het gezinshuis en verblijvende kinderen meer mogelijkheden bood, heeft men ons hierbij meer dan ondersteunt en dit mogelijk gemaakt. Wij hebben tot op heden een zeer prettige samenwerking ervaren en is ons alles geboden wat nodig is, om dit concept van gezinshuis te kunnen invullen. We praten dan over voldoende financiële middelen en passende zorg ondersteuning. Wij ervaren geen nood is welke vorm dan ook. Teun en Joke hebben wij altijd ervaren als mensen met oog voor de cliënten en elke benodigde vorm van zorg wordt verleend. Beide zijn altijd benaderbaar en staan open voor onze vragen en wensen. Daarom betreuren wij al deze verdachtmakingen tegen hen en hebben gezien dat zij hier zelf zeer onder geleden hebben. Na onderzoek is gebleken dat er goede kwaliteit van zorg verleend wordt dus voor ons temeer reden om geen zorgen te hebben over de toekomst binnen onze mooie organisatie. Albero-zorg doet er alles aan om het belang van de cliënten te waarborgen, en bied een aangename leefomgeving met passende zorg ondersteuning waarvan wij deel mogen uitmaken. Concluderend kunnen wij slechts vast stellen dat we erg tevreden zijn met de samenwerking en hopen derhalve nog lang te mogen samenwerken met onze mooie bevlogen zorginstelling.

Nico en Marlien | Gezinshuis Het Kompas

De keuze om een gezinshuis te beginnen namen we niet ‘licht’. Het is niet niks om alles achter te laten en elders helemaal opnieuw te beginnen. We hebben mogen ervaren dat we dit niet alleen hoefden te doen. We ervaren de samenwerking met Albero Zorggroep als heel prettig. Er zijn korte lijnen, er wordt meegedacht, geen vraag is te veel, top. We kregen ondersteuning vanuit de organisatie en we trokken op met ervaren gezinshuisouders die fungeerden als vraagbaak. Dat werkte heel fijn, er kwamen veel praktische vragen op ons af en dan is het heel prettig dat er mensen zijn die aan een half woord genoeg hebben. Ook hebben we veelvuldig gesprekken met onze gedragsdeskundige en volgen we intervisie waardoor we inzichten krijgen in hoe we met bepaald gedrag of situaties om kunnen gaan. We blijven ontdekken en leren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mensen die we begeleiden.

We wonen en begeleiden nu 1,5 jaar in gezinshuis Het Kompas en dat bevalt ons goed. De groep is heel divers en verschilt in leeftijd. De bewoners kunnen overwegend goed met elkaar overweg. We maken geregeld uitstapjes en we zijn ook met elkaar op vakantie geweest. We willen onze bewoners een fijne en gezellige woonplek bieden. En dat krijgen we ook terug. Men geeft aan met plezier te wonen in ons gezinshuis. We zien mensen opbloeien en zichzelf ontwikkelen.

Geen dag is hetzelfde. Maar uiteraard hebben we wel een vaste dag structuur. Zoals het opstarten van de dag en de thee of limonade ‘s middags wanneer iedereen weer thuiskomt van het werk. Daarna gaan we koken en wie het leuk vindt helpt mee. En ‘s avonds drinken we gezamenlijk koffie of limonade en kijken we tv of doen we een spelletje. In het weekend zijn er altijd een paar bewoners naar hun ouders of familie en zijn we met een kleiner clubje. Vaak gaan er we nog even op uit. Naar de stad of het tuincentrum of de meubelzaak. Heel gewoon net als ieder ander dat doet. En dat maakt een gezinshuis toch weer speciaal. Want er is tijd en aandacht voor elke bewoner. Wij zijn goed op de hoogte van wat er speelt en wat iemand nodig heeft en stemmen onze begeleiding hierop af.

Wij geloven dat elk mens recht heeft op een veilige en liefdevolle woonplek. Een plek waar hij of zij zich echt thuis voelt. Waar je je mag ontwikkelen waar je jezelf mag zijn. Wij bedenken ons ook vaak: ‘hoe zou ik behandeld willen worden als ik zorg nodig zou hebben?’ We hebben beiden passie voor kwetsbare mensen in de samenleving. De doelgroep die we mogen begeleiden vinden wij geweldig en vaak heel oprecht. Ze zijn heel divers en dus eigenlijk ook heel gewoon want we zijn nu eenmaal als mens allemaal verschillend. We geloven dat het goed is dat we om zien naar elkaar. En we genieten elke dag weer opnieuw van de mooie mensen die in ons huis wonen.