De keuze om een gezinshuis te beginnen namen we niet ‘licht’. Het is niet niks om alles achter te laten en elders helemaal opnieuw te beginnen. We hebben mogen ervaren dat we dit niet alleen hoefden te doen. We ervaren de samenwerking met Albero Zorggroep als heel prettig. Er zijn korte lijnen, er wordt meegedacht, geen vraag is te veel, top. We kregen ondersteuning vanuit de organisatie en we trokken op met ervaren gezinshuisouders die fungeerden als vraagbaak. Dat werkte heel fijn, er kwamen veel praktische vragen op ons af en dan is het heel prettig dat er mensen zijn die aan een half woord genoeg hebben. Ook hebben we veelvuldig gesprekken met onze gedragsdeskundige en volgen we intervisie waardoor we inzichten krijgen in hoe we met bepaald gedrag of situaties om kunnen gaan. We blijven ontdekken en leren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mensen die we begeleiden.We wonen en begeleiden nu 1,5 jaar in gezinshuis Het Kompas en dat bevalt ons goed. De groep is heel divers en verschilt in leeftijd. De bewoners kunnen overwegend goed met elkaar overweg. We maken geregeld uitstapjes en we zijn ook met elkaar op vakantie geweest. We willen onze bewoners een fijne en gezellige woonplek bieden. En dat krijgen we ook terug. Men geeft aan met plezier te wonen in ons gezinshuis. We zien mensen opbloeien en zichzelf ontwikkelen.

Geen dag is hetzelfde. Maar uiteraard hebben we wel een vaste dag structuur. Zoals het opstarten van de dag en de thee of limonade ‘s middags wanneer iedereen weer thuiskomt van het werk. Daarna gaan we koken en wie het leuk vindt helpt mee. En ‘s avonds drinken we gezamenlijk koffie of limonade en kijken we tv of doen we een spelletje. In het weekend zijn er altijd een paar bewoners naar hun ouders of familie en zijn we met een kleiner clubje. Vaak gaan er we nog even op uit. Naar de stad of het tuincentrum of de meubelzaak. Heel gewoon net als ieder ander dat doet. En dat maakt een gezinshuis toch weer speciaal. Want er is tijd en aandacht voor elke bewoner. Wij zijn goed op de hoogte van wat er speelt en wat iemand nodig heeft en stemmen onze begeleiding hierop af.

Wij geloven dat elk mens recht heeft op een veilige en liefdevolle woonplek. Een plek waar hij of zij zich echt thuis voelt. Waar je je mag ontwikkelen waar je jezelf mag zijn. Wij bedenken ons ook vaak: ‘hoe zou ik behandeld willen worden als ik zorg nodig zou hebben?’ We hebben beiden passie voor kwetsbare mensen in de samenleving. De doelgroep die we mogen begeleiden vinden wij geweldig en vaak heel oprecht. Ze zijn heel divers en dus eigenlijk ook heel gewoon want we zijn nu eenmaal als mens allemaal verschillend. We geloven dat het goed is dat we om zien naar elkaar. En we genieten elke dag weer opnieuw van de mooie mensen die in ons huis wonen.

Terug naar overzicht

Gerelateerde berichten