Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten belang aan het individu en sturen dan ook op persoonlijke doelstellingen. Persoonlijke aandacht is onze kracht! Structuur, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid vind je daarom in alle gezinshuizen.​

Professionele zorg

Albero Zorggroep heeft professionele zorg hoog in het vaandel staan. Alle gezinshuisouders krijgen een opleiding. We hebben verder gespecialiseerde gedragswetenschappers in dienst. Daarnaast werken we nauw samen met diverse vakspecialisten en paramedische zorgverleners. Eigenheid, Perspectief, Talent, Kwaliteit, Respect en Harmonie zijn de uitgangspunten voor zelfstandig of begeleid wonen. Samen met onze cliënten zetten we in op maximale ontwikkeling en zelfstandigheid. Naast de begeleiding van de gezinshuisouders bieden we zorg-expertise. Er zijn meerdere gedragswetenschappers in dienst, allen met een eigen specialisme.​ Daarmee kunnen we een breed aanbod aan beeldvormende diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong) volwassenen in al onze woonvormen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

De Albero Zorggroep beschikt over ISO 9001 (2015) certificering

ISO is een Europese Norm voor beoordeling van het kwaliteit managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van onze organisatie. Albero Zorggroep beschikt over ISO 9001 (2015).

Samenwerking

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden delen. Albero Zorggroep maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Voor meer informatie en werkwijze zie www.multisignaal.nl