WLZ-zorgaanbieder

Albero Gezinshuizen is een WLZ-erkende zorgaanbieder in Gelderland. Met gezinshuizen in Huissen, Angeren, Haalderen en Gendt bieden wij zorg op maat.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg, zoals de Gezinshuizen van Albero Gezinshuizen.

Je komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als je vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Om zorg te krijgen vanuit de Wlz, heb je altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt dit besluit van het Centrum voor Indicatiesteling Zorg (CIZ). Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Wlz-zorg regelen

Benieuwd wat kan Albero Zorggroep voor jou kan betekenen?

Ondersteuning bij WLZ aanvraag

Wlz-zorg regelen

Benieuwd wat kan Albero Zorggroep voor jou kan betekenen?

Ondersteuning bij WLZ aanvraag