Beschermd wonen in een gezinshuis

Albero Zorggroep biedt beschermd en begeleid wonen aan jongeren, kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Dat gebeurt op 11 locaties, waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen.

11 locaties in Gelderland


 ​Iedere locatie heeft een eigen identiteit

De gezinshuizen hebben allen een eigen sfeer en identiteit. Ze zijn gevestigd in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Tiel.​ ​Elk huis heeft zijn eigen identiteit en doelgroep. Cliënten kunnen er begeleid of zelfstandig wonen onder toeziend oog van gezinshuisouders die de cliënten stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen.​​​ De gezinshuisouders worden ondersteund door een gedragswetenschapper van Albero Zorggroep.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten belang aan het individu en werken samen aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen. Persoonlijke aandacht is onze kracht. In alle gezinshuizen draait het om veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Samen met onze cliënten zetten we in op maximale ontwikkeling en zoveel zelfstandigheid als mogelijk.

Onze visie ‘Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent’ en onze kernwaarden eigenheid, perspectief en respect vormen de basis voor beschermd of zelfstandig wonen.

Organisatie

Albero Gezinshuizen, Albero Zorg (voorheen: de Kroon Zorg) en Albero Dagbesteding (voorheen: de Betuwe Dagbesteding) zijn onderdelen van Albero Zorggroep.

Alle zorgorganisaties hebben hun eigen karakter, specialisme en inhoudelijke processen.

De organisaties worden aangestuurd vanuit Albero Zorggroep, met een eigen Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Deze organisatiestructuur bevordert een efficiënte werkwijze en transparantie.

Gedragswetenschappers

Albero Zorggroep heeft vijf gedragswetenschappers in dienst, allen met een eigen specialisme.​ Zij stellen het zorgplan op met de bewoners en hun ouders of netwerk. Ook adviseren zij de gezinshuisouders.