Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen & antwoorden over onze gezinshuizen, begeleid wonen en zorg.

Ja, het is mogelijk om dagbesteding te volgen op één van de locaties van Albero Zorggroep. Ook wanneer je niet binnen Albero Zorggroep woont.

Albero Zorggroep heeft kleinschalige beschermde woonlocaties. Om de rust op de groep te waarborgen wil Albero Zorggroep eerst kijken of de locatie passend kan zijn. Wanneer na de eerste kennismaking duidelijk wordt dat een locatie de passende zorg kan bieden volgt een kennismaking op locatie. De bewoner krijgt rustig de tijd om de locatie te bekijken. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden om een keer mee te eten.

Bij de dagbestedingslocatie wordt na het versturen van de documenten gekeken of de locatie aansluit bij de begeleidingsbehoefte van de deelnemer. Hierna krijgt de deelnemer de mogelijkheid om een dag mee te lopen op de dagbestedingslocatie.

Bij Albero Zorggroep werken wij niet met wachtlijsten. Naar aanleiding van een aanmelding wordt gekeken welke locatie het meest passend is en of hier beschikbare plekken zijn.

Albero Zorggroep heeft beschermd wonen locaties voor kinderen vanaf 4 jaar, jongvolwassen en volwassenen. Bekijk onze locaties.

Woon je nog thuis of in een andere zorginstelling? Vraag je ouders, verzorgers of begeleider om jou te helpen met aanmelden. Heb je vragen? Bel dan gerust naar 026 325 2801.

De verwijzer/verwant vult het aanmeldformulier in en stuurt aanvullende informatie op naar info@alberozorggroep.nl. De cliëntregisseur neemt de aanmelding in behandeling en geeft binnen 10 werkdagen een terugkoppeling. De aanmelding wordt door meerdere disciplines beoordeelt.

Als de inschatting wordt gemaakt dat Albero Zorggroep de passende zorg kan bieden, volgt een algemene kennismaking. Wordt na het gesprek vastgesteld dat Albero Zorggroep een passende locatie heeft en de cliënt en verwijzer/systeem/familie zijn enthousiast? Dan volgt een kennismaking op locatie. De cliënt krijgt nog de mogelijkheid om mee te eten, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden. Zodra de cliënt komt wonen bij Albero Zorggroep wordt een startgesprek gepland.

Aanmelden

Wlz
VG 2,3,4 en 6
GGZ 1,2,3
LVG 1,2,3

Sociaal Domein
Wmo beschermd wonen (intensief), centrum gemeente Arnhem
Jeugdwet

Heb je een andere zorgindicatie? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de passende indicaties en het regelen van een indicatie.

Nee, wij hebben geen crisisplekken. Wij bieden geen kortdurende crisisplekken, wel langdurig verblijf. Een aanmelding zal altijd gedaan worden volgens de reguliere aanmeldprocedure. Wij denken graag mee in de zoektocht naar een passende oplossing.

Wij hebben beperkte logeerplekken, maar gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Ja, Albero Zorggroep biedt stageplekken voor verschillende functies, zowel BBL als Duaal. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via het mailadres info@alberozorggroep.nl

Albero Zorggroep heeft locaties in Angeren, Huissen, Haalderen, Gendt, Andelst, Ochten, Pannerden en Arnhem.

Albero Zorgroep heeft een ouder kind locatie waar je samen met je gezin begeleiding kunt ontvangen. Je kunt hier samen met je partner en kind wonen, maar ook alleen met je kind. Bij de ouder-kind locatie wordt pedagogische opvoedondersteuning geboden, en begeleiding aan de ouders.

Nee bij Albero Zorggroep betaal je geen eigen bijdrage. Je betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK . Kijk op de website van het CAK.

Als je woont binnen Albero Zorggroep maar je eigen eten en hygiëne verzorgt dan heb je recht op leefgeld. Je kunt hierover afspraken maken met je persoonlijk begeleider.