Kinderen

Soms is het beter wanneer een kind voor een kortere of langere periode niet meer thuis woont. Wanneer de ondersteuning in het eigen gezin niet voldoende is of kan zijn, biedt Albero Zorggroep de mogelijkheid om in een kind- of gezinshuis te wonen. Dit zijn normale huizen, in een gewone buurt, met een bewonerssamenstelling die zoveel mogelijk overeenkomsten heeft met een echt gezin.

Voor elk kind zoeken we een passende plek

Albero Zorggroep biedt 24-uurs zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of psychische problematiek. Elk huis heeft zijn eigen identiteit en karakteristieke uitstraling. En voor elk kind zoeken we een passende plek.

Betrokkenheid van kind tot jongvolwassene

Bij Albero Zorggroep vinden we het belangrijk dat we betrokken zorg en begeleiding kunnen bieden gedurende een langere periode; van kind tot jongvolwassene. Omdat onze twee kindlocaties – een kindhuis en een gezinshuis voor kinderen en jongeren – goed op elkaar aansluiten kunnen onze bewoners voor een langere tijd bij ons blijven wonen. Juist voor kinderen en jongeren is continuïteit van zorg essentieel.

Wonen in een kindhuis of gezinshuis voor kinderen

In een kindhuis of gezinshuis voor kinderen en jongeren wonen kinderen die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben om zich prettig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. Er werken een beperkt aantal begeleiders of twee gezinshuisouders. Daardoor is er sprake van een grote mate van voorspelbaarheid voor de kinderen. De kindlocaties van Albero Z0rggroep zijn gesitueerd in een woonwijk en dicht in de buurt van scholen en andere voorzieningen. Iedere kindlocatie heeft een eigen leefklimaat dat is afgestemd op de behoefte van de bewoners. Wensen van ouders, het netwerk en de kinderen worden zoveel mogelijk in meegenomen. Samen met de gedragswetenschapper wordt het zorgplan opgesteld.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.