Gedragswetenschappers en vakspecialisten

Albero Zorggroep heeft een brede zorgexpertise. Er is een eigen Zorgexpertise Team met gedragswetenschappers. Ook kan een beroep worden gedaan op externe vakspecialisten. We kunnen het volgende bieden aan onze bewoners:

  • Psychologisch advies
  • Observatie & diagnostiek
  • Pedagogische ondersteuning
  • Behandeling

Breed aanbod: van advies en ondersteunen tot behandelen

Psychologisch advies

Wij geven deskundig en zorgvuldig advies aan cliënten en hun naasten over verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we opvoedingsadvies en psycho-educatie aan ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsstoornis.

Observatie & diagnostiek

Zorgvuldige en professionele observatie en diagnostiek helpt bij het vaststellen of ondersteuning nodig is en op welke wijze. Binnen Albero Zorggroep is observatie (o.a. Video Home Training) en diagnostiek door gedragsdeskundigen mogelijk. Naast het eigen team van gedragsdeskundigen werken we nauw samen met vakspecialisten en paramedische zorgverleners.

Pedagogische ondersteuning

Albero Zorggroep kan pedagogische ondersteuning inzetten voor ouders met kinderen. De pedagogische hulpverlening biedt ouders handvatten in de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker komt op huisbezoek om samen met ouders te onderzoeken wat er nodig is om te werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Op basis hiervan wordt er een plan gemaakt. Albero Zorggroep werkt met de methode: één gezin, één plan.

Behandelingen

Albero Zorggroep heeft een breed behandelaanbod voor haar cliënten. Zo bieden we cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psychomotorische therapie, seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining en zelfbeeldtraining. Verder hebben we een netwerk met verschillende externe behandelaren en deskundigen voor specialistische hulpvragen.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.