Onze expertise

Als Albero gezinshuizen kunnen we een beroep doen op verschillende vakspecialisten voor specifieke expertise. Ook hebben we een aantal gedragswetenschappers tot onze beschikking, waarmee we het volgende kunnen bieden:

  • Psychologisch advies
  • Observatie & diagnostiek
  • Behandeling
  • Pedagogische ondersteuning

Expertise Albero Zorggroep

Psychologisch advies

We geven deskundig en zorgvuldig advies aan cliënten en hun naasten over verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we opvoedingsadvies en psycho-educatie aan ouders van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsstoornis.

Observatie & diagnostiek

Zorgvuldige en professionele observatie en diagnostiek helpt bij het vaststellen of ondersteuning nodig is en op welke wijze. Binnen Albero zorggroep is observatie (o.a. Video Home Training) en diagnostiek door gedragsdeskundigen mogelijk. Naast het eigen team van gedragsdeskundigen werken we nauw samen met diverse vakspecialisten en paramedische zorgverleners.

Behandeling

Albero zorggroep heeft een breed behandelaanbod voor haar cliënten. Zo bieden we o.a. cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psychomotorische therapie, seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining en zelfbeeldtraining. Verder hebben we een netwerk met verschillende externe behandelaren en deskundigen voor specialistische hulpvragen.

Pedagogische ondersteuning

Albero zorggroep kan pedagogische ondersteuning inzetten voor ouders met kinderen. De pedagogische hulpverlening biedt ouders handvatten in de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker komt op huisbezoek om samen met ouders te onderzoeken wat er nodig is om te werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Op basis hiervan wordt er een plan gemaakt. Binnen Albero zorggroep werken we met de methode: één gezin, één plan.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.