Over Albero Zorggroep

Beschermd wonen, begeleiding, behandeling en dagbesteding

Over ons

Albero Zorggroep biedt beschermd en begeleid wonen aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Op ruim 20 locaties in de provincie Gelderland geven 150 zorgprofessionals zorg en begeleiding aan meer dan 250 cliënten.

Dat gebeurt in kleinschalige teamlocaties en in gezinshuizen voor maximaal negen personen.

Alle woonlocaties hebben een eigen sfeer en identiteit en zijn gevestigd in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Tiel.​ ​Ieder huis heeft zijn eigen doelgroep. Cliënten kunnen begeleid of zelfstandig wonen onder het toeziend oog van begeleiders of gezinshuisouders die de cliënten stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen.​​​

Zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Persoonlijke aandacht is onze kracht. Structuur, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid vind je daarom in alle teamlocaties en gezinshuizen.

Eigenheid, perspectief en respect zijn de kernwaarden van Albero Zorggroep. Samen met onze cliënten zetten we in op maximale ontwikkeling en zelfstandigheid op basis van de visie ‘Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent’.

Albero Zorggroep heeft vijf gedragswetenschappers in dienst, allen met een eigen specialisme.​

Organisatiestructuur

Albero Gezinshuizen, Albero Zorg (voorheen: De Kroon Zorg) en Albero Dagbesteding (voorheen: de Betuwe Dagbesteding) zijn onderdeel van  Albero Zorggroep. De drie organisaties hebben hun eigen karakter, specialisme en inhoudelijke processen. Zij worden aangestuurd door Albero Zorggroep, dat een Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad heeft. Deze organisatiestructuur bevordert een efficiënte werkwijze en transparantie.