Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn al snel van toepassing op een overeenkomst. Je hoeft ze niet eerst voor te lezen of er met de klant over te onderhandelen.