WLZ erkende zorgaanbieder

Albero Zorggroep is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonen aanbied aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen Albero Zorggroep.

Voor gemeenten

Voor verwijzers

Albero Zorggroep werkt aan een onbezorgd leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij werken hierin veel samen met verwijzers, gemeenten en medisch specialisten voor een zo goed mogelijke zorg en begeleiding.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten belang aan het individu en sturen dan ook op persoonlijke doelstellingen. Persoonlijke aandacht is onze kracht! Structuur, veiligheid, geborgenheid en gezelligheid vind je daarom in alle gezinshuizen.​

Professionele zorg

Voor verwijzers

Albero gezinshuizen werkt aan een onbezorgd leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie