Voor gemeenten

Samen met gemeenten, wijkteams en verwijzers werken wij aan een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen met een beperking.

Teamlocaties en gezinshuizen

Albero Zorggroep biedt kleinschalig groeps- en individueel wonen met begeleiding, behandeling en dagbesteding in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Tiel. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een gemiddeld intelligentieniveau tot licht verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblematiek. Albero Zorggroep biedt begeleiding aan ouders met een verstandelijke beperking bij de opvoeding van hun kinderen. Beschermd wonen gebeurt op teamlocaties en in gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders hebben een samenwerkingsovereenkomst met Albero Zorggroep.

WLZ en CIZ

De ondersteuning van mensen met een beperking wordt vergoed op basis van de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Deze wet vergoedt de langdurige zorg voor mensen met een beperking. Dit kan een beperking zijn die ontstaan is door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Om gebruik te maken van zorg  via de WLZ is een indicatie nodig. Deze indicatie kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is. In de indicatie staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) de zorgvrager recht heeft.

WMO en gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding of een plek in een beschermde woonomgeving.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op haar eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten hebben sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Bij Albero Zorggroep willen we de kwaliteit van zorg steeds verbeteren. Daarom hebben we veel belangrijke zaken vastgelegd in protocollen en richtlijnen. We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. We werken met individuele zorgplannen.

Samenwerken?

Wij werken intensief samen met verschillende gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers. Wil jij kennismaken met onze zorginstelling en zoek je naar een langdurige samenwerking met professionals in de zorg? Neem contact op met ons zorgloket.

Direct contact

Samenwerken?

Wij werken intensief samen met verschillende gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers. Wil jij kennismaken met onze zorginstelling en zoek je naar een langdurige samenwerking met professionals in de zorg? Neem contact op met ons zorgloket.

Direct contact