Voor kinderen
Voor jeugd
Voor ouderen

Albero Zorggroep

Albero zorg biedt kleinschalig groepswonen aan in gezinshuizen. Deze gezinshuizen zijn gevestigd in het knooppunt Arnhem – Nijmegen en dan vooral in de gemeente Lingewaard. In de gezinshuizen zijn de gezinshuisouders verantwoordelijk voor de 24-uurs woonbegeleiding aan maximaal negen bewoners.

Kleinschalig beschermd wonen voor volwassenen

Albero Zorggroep biedt kleinschalig groepswonen aan in gezinshuizen. Deze gezinshuizen zijn gevestigd in het knooppunt Arnhem – Nijmegen en dan vooral in de gemeente Lingewaard. In de gezinshuizen zijn de gezinshuisouders verantwoordelijk voor de 24-uurs woonbegeleiding aan maximaal negen bewoners.

Kleinschalig beschermd wonen

​Huiselijkheid, betrokkenheid, contact, persoonlijke aandacht, veiligheid, rust, regelmaat, structuur en ondersteuning staan binnen het kleinschalig groepswonen centraal.

Heb je nog vragen?

Zoek je een zinvolle dagbesteding? Ben je graag bezig? Binnen Albero Zorggroep zijn er ook mogelijkheden voor dagbesteding en werk. Wij bieden gevarieerde dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een (verstandelijke) beperking, psychiatrische problematiek en ouderen in de Betuwe, Gelderland. Op onze gezellige en vrolijke locaties vind je tegelijkertijd geborgenheid en structuur. We creëren een omgeving waar jij je kunt ontwikkelen, maar vooral ook gewoon jezelf kunt zijn.

In overleg is dat zeker mogelijk. Het is belangrijk dat je zelf kiest waar je wilt wonen. Albero Zorggroep en de gezinshuisouders willen je graag helpen een goede keuze te maken die helemaal bij je past.

WLZ erkende zorgaanbieder

Albero gezinshuizen is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonen aanbied aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen Albero gezinshuizen.

WLZ en CIZ

De ondersteuning van mensen met een beperking wordt betaald uit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Deze wet vergoedt de langdurige zorg voor mensen met een beperking. Dit kan een beperking zijn die ontstaan is door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Om gebruik te maken van zorg die betaald is via de WLZ, is een indicatie nodig. Deze indicatie kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is. In de indicatie staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) je recht hebt.
De medewerkers van ons Klantbureau kunnen alles vertellen over het aanvragen van de indicatie. Zij helpen graag met de hulpvraag van onze (toekomstige) cliënt.

WMO en Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

begeleiding en dagbesteding
een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Bij Albero gezinshuizen willen we de kwaliteit van ons werk steeds verbeteren. Daarom hebben we veel belangrijke zaken vastgelegd in protocollen en richtlijnen. We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. We werken met individuele begeleidingsplannen en hebben een meerjarenbeleidsplan.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je meer informatie of ben je ergens naar op zoek? Wij helpen je graag verder met het vinden van de juiste zorg.

Albero Zorggroep

"Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent"

Bij Albero Zorggroep

Wij vinden dat ​je mag zijn wie je bent

Je mag er zijn: vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren. Onze cliënten vragen (soms) om een eigen, individuele benadering, die niet altijd gangbaar is. Dat vraagt om een open benadering vanuit de organisatie en de begeleiding. We durven het aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Dat is niet altijd makkelijk en vraagt lef. Niet alleen van onze cliënten, maar zeker ook van hun netwerk en de begeleiders.

Woonvormen

Albero Gezinshuizen biedt kleinschalig groepswonen aan in gezinshuizen. Deze gezinshuizen zijn gevestigd in de regio Arnhem/Nijmegen en dan vooral in de gemeente Lingewaard.

We kennen verschillende woonvormen binnen Albero Gezinshuizen, met meer of minder begeleiding. Samen met jou bekijken we wat het beste bij je past. Uitgangspunt daarbij is altijd zo zelfstandig mogelijk wonen.

Gezellig en samenWil je meer weten over wonen, dagbesteding en/of behandeling?

De medewerkers van het Zorgloket vertellen je graag meer over de mogelijkheden van Albero Zorgroep.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je meer informatie of ben je ergens naar op zoek? Wij helpen je graag verder met het vinden van de juiste zorg.

Albero Zorggroep