Veiligheid

Elk mens heeft behoefte aan geborgenheid, veiligheid en continuïteit en een woonplek in een liefdevolle omgeving. Veiligheid hebben we bij Albero Zorggroep dan ook hoog in het vaandel staan.

ISO-gecertificeerd, AVG

 

ISO-gecertificeerd

We hechten veel waarde aan kwaliteit en dat toetsen we ook regelmatig. Dat gebeurt zowel door interne audits als door instanties van buiten. Albero Zorggroep voldoet aan de ISO 9001 (2015). Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met ISO 9001 (2015) laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en  onze stakeholders.

AVG

Praktische veiligheid op onze locaties  uit zich bijvoorbeeld in medicatieveiligheid, brandveiligheid en regels rond eten en drinken. Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Uiteraard voldoet Albero Zorggroep aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2019 is ingegaan. Alleen jouw persoonlijk begeleider en indien nodig de betrokken gedragswetenschapper kijkt in jouw dossier.  Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.