Veiligheid

Iedereen wordt serieus genomen bij Albero Gezinshuizen; je mag zijn wie je bent. We sluiten in alles aan bij jouw mogelijkheden. We dagen je uit waar je stimulans kunt gebruiken maar zorgen er tegelijkertijd voor dat je niet overvraagd wordt.

Kwaliteit veiligheid en continuïteit

Elk mens heeft behoefte aan geborgenheid, veiligheid en continuïteit en een woonplek in een liefdevolle omgeving. Veiligheid hebben we bij Albero Gezinshuizen dan ook hoog in het vaandel staan. Dat uit zich niet alleen in praktische zaken maar ook in de sfeer die we neerzetten in onze huizen.

Iedereen wordt serieus genomen bij Albero Gezinshuizen; je mag zijn wie je bent. We sluiten in alles aan bij jouw mogelijkheden. We dagen je uit waar je stimulans kunt gebruiken maar zorgen er tegelijkertijd voor dat je niet overvraagd wordt. Als het nodig is voor jou, kun je zelfs gebruik maken van prikkelarme ruimtes in onze woon- en werkomgeving. Een van onze gezinsouders zegt: “Ik vind het heel mooi een plek te bieden waar mensen zich prettig en geborgen voelen. Dat zij een echt ‘thuis gevoel’ hebben bij de plek waar ze wonen.” Daar werken we dagelijks aan, met hart en ziel. Er is dan ook veel en persoonlijk contact tussen gezinshuisouders en bewoners van de huizen. Zo zijn we goed op de hoogte hoe het met jou gaat. Ook op die manier staan we in voor jouw veiligheid en die van alle bewoners van de Albero Gezinshuizen.

ISO-gecertificeerd

We hechten veel waarde aan kwaliteit en dat toetsen we ook regelmatig. Dat gebeurt zowel door interne audits als door instanties van buiten. Alle Albero Gezinshuizen voldoen aan de ISO 9001 (2015). Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met ISO 9001 (2015) laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Daar willen we graag aan voldoen met Albero Gezinshuizen.

Praktische veiligheid in onze gezinshuizen uit zich bijvoorbeeld in medicatieveiligheid, brandveiligheid en regels rond eten en drinken. Ook je persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Uiteraard voldoen de Albero Gezinshuizen aan de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2019 is ingegaan. Alleen je persoonlijke begeleider en indien nodig de betrokken gedragswetenschapper kijken in jouw dossier. Voor alle anderen is dit niet toegankelijk. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.