Kosten en vergoedingen

Eigen bijdrage CAK

Als je zorg van Albero Zorggroep ontvangt en je hebt een Wlz of Wmo-indicatie dan moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK.
Aan de hand van de zorg die je krijgt, je woonsituatie, je vermogen, je leeftijd en je inkomen bepaalt het CAK de hoogte van de bijdrage.
Klik hier voor meer informatie over alle regelingen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Op de website van de VNG lees je alles over de invoering van het Abonnementstarief Wmo: www.vng.nl/abonnementstarief.

Kom je er niet uit? Jouw gezinshuisouder of persoonlijk begeleider kan je verder helpen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Vergoedingen, verzekeringen, leefgeld en eigen bijdragen Albero Zorggroep

Vergoedingen
Als je woonzorg ontvangt op basis van Wlz, Wmo of Jeugdwet hebt je naast de zorg ook recht op eten, drinken, inwoning en andere diensten. Albero Zorggroep levert intramurale Wlz zorg inclusief behandeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat je medicatie vergoed wordt vanuit onze zorginstelling. Afhankelijk van welke vorm van zorg bekostigd wordt hebben wij een ‘wie betaalt wat’ overzicht opgesteld.
Bij de Jeugdwet en Wmo is het uitgangspunt dat de zorg bekostigd wordt uit de regio gemeente Arnhem.

Verzekeringen
Als je bij Albero Zorggroep woont val je onder de WA-verzekering van Albero Zorggroep. Dit betekent dat als jij onbedoeld schade veroorzaakt dit niet zelf hoeft te vergoeden. Wel geldt voor de WA-verzekering een eigen risico.

Albero Zorggroep heeft voor alle bewoners een inboedelverzekering tot € 5000 afgesloten.

Leefgeld
Als je woont binnen een zorginstelling of zorg ontvangt op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) dan betaalt de instelling je voeding. Soms komt het voor dat je als bewoner zelf zorg draagt voor je maaltijd, bijvoorbeeld als je in een eigen studio woont. In dat geval heb je recht op leefgeld. Met dit leefgeld betaal je je eigen voeding.

Het leefgeld voor de teamlocaties wordt jaarlijks centraal vastgesteld. De gezinshuizen kunnen hier van afwijken. Het leefgeld is in alle gevallen tenminste gelijk of hoger dan de door de Nibud vastgestelde richtlijnen.

Eigen Bijdrage Albero Zorggroep
Er wordt voor de teamlocaties geen eigen bijdrage gevraagd voor bijvoorbeeld een tv-aansluiting op je eigen kamer, Wifi of het zelfstandig gebruik maken van de wasmachine. De gezinshuizen kunnen hier van afwijken.

Veelgestelde vragen

Nee bij Albero Zorggroep betaal je geen eigen bijdrage. Je betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK . Kijk op de website van het CAK.

Als je woont binnen Albero Zorggroep maar je eigen eten en hygiëne verzorgt dan heb je recht op leefgeld. Je kunt hierover afspraken maken met je persoonlijk begeleider.