Kosten en vergoedingen

Als je in een huis van Albero Gezinshuizen woont en je hebt een WLZ indicatie dan ben je verplicht om een eigen bijdrage te betalen aan het CAK.

Eigen bijdrage

Als je in een huis van Albero Gezinshuizen woont en je hebt een WLZ indicatie dan ben je verplicht om een eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Aan de hand van je zorg, je huishouden, je vermogen  je leeftijd en je inkomen bepaald het CAK de hoogte van de eigen bijdrage (WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg).

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Zorgkosten en eigen bijdragen

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de WMO per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Op de website van de VNG leest u alles over de invoering van het Abonnementstarief WMO: www.vng.nl/abonnementstarief.