De cliëntenraad

Het is belangrijk dat bewoners worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad. In de raad kunnen zij meepraten, meedenken en adviseren over wat er in de organisatie gebeurt en over beleidsvorming. Dat heet medezeggenschap.

Samen voor betere zorg

Albero Zorggroep betrekt cliënten bij de beleidsvorming. In de cliëntenraad kunnen zij meedenken, meepraten en adviseren. Onder begeleiding van een coach overlegt de cliëntenraad met de bestuurder en het management over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Door met elkaar samen te werken ontstaat er een beter en completer zorgaanbod.

Albero Zorggroep publiceert elk jaar een cliëntversie van het jaarlijkse Kwaliteitsrapport over de stand van de zorg.

Om het jaar wordt een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

5 Gekozen leden

Op dit moment kent de raad 5 leden. Een onafhankelijk ondersteuner is aangesteld via www.vraagraak.nu

Neem contact op

Wil je meer weten? Mail naar Dorien clientenraad@alberozorggroep.nl