Cliënten

Zorg die bij je past. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, voorkeuren en smaak. Dan is het fijn om zélf je leven in te richten. Op een manier die bij je past. Of je nu een lichte verstandelijke handicap hebt, wel of geen gedragsproblemen of autisme. Bij Albero Zorggroep mag je er zijn er mag je zijn wie je bent.Rapport clientervaringsonderzoek