Kwaliteitsrapport 2022

Kwaliteitsrapport Albero Zorggroep

De maatschappelijke verantwoording bestaat uit de jaarrekening en het Kwaliteitsrapport 2022. Omdat wij in 2022 aan meer cliënten zorg konden leveren groeiden onze opbrengsten van €12,8 miljoen naar €14,1 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 4,2%.

Ons Kwaliteitsrapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van zorg en maakt ontwikkelpunten inzichtelijk. Beschreven wordt wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit wordt gestuurd, hoe kwaliteit wordt verbeterd en hoe borging van kwaliteit plaatsvindt. 

Het rapport is opgebouwd vanuit de disciplines wonen, werken, behandeling en begeleiding. Bewoner Floor vertelt over wat wonen en werken bij Albero Zorggroep inhoudt en wat het voor haar betekent. In het rapport staan reflecties van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.