Hoe kan ik iemand aanmelden?

De verwijzer/verwant vult het aanmeldformulier in en stuurt aanvullende informatie op naar info@alberozorggroep.nl. De cliëntregisseur neemt de aanmelding in behandeling en geeft binnen 10 werkdagen een terugkoppeling. De aanmelding wordt door meerdere disciplines beoordeelt.

Als de inschatting wordt gemaakt dat Albero Zorggroep de passende zorg kan bieden, volgt een algemene kennismaking. Wordt na het gesprek vastgesteld dat Albero Zorggroep een passende locatie heeft en de cliënt en verwijzer/systeem/familie zijn enthousiast? Dan volgt een kennismaking op locatie. De cliënt krijgt nog de mogelijkheid om mee te eten, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden. Zodra de cliënt komt wonen bij Albero Zorggroep wordt een startgesprek gepland.

Aanmelden