Zijn er mogelijkheden om samen met mijn gezin geplaatst te worden bij Albero Zorggroep?

Albero Zorgroep heeft een ouder kind locatie waar je samen met je gezin begeleiding kunt ontvangen. Je kunt hier samen met je partner en kind wonen, maar ook alleen met je kind. Bij de ouder-kind locatie wordt pedagogische opvoedondersteuning geboden, en begeleiding aan de ouders.