Albero Zorggroep kwaliteitsrapport 2021

Albero Zorggroep publiceert maatschappelijke verantwoording 2021

De maatschappelijke verantwoording bestaat uit de jaarrekening en het kwaliteitsrapport. Omdat wij in 2021 aan meer cliënten zorg konden leveren groeide onze opbrengsten van €11,1 miljoen naar €12,8 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 3,8%.

Ons kwaliteitsrapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en maakt ontwikkelpunten inzichtelijk. Beschreven wordt wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit wordt gestuurd, hoe kwaliteit wordt verbeterd en hoe borging van kwaliteit plaatsvindt.

Het rapport is opgebouwd vanuit de disciplines wonen, werken, behandeling en begeleiding. Bewoner Floor verteld in het rapport over wat wonen en werken bij Albero Zorggroep inhoudt en wat het voor haar betekent. In het rapport staan ook reflecties van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.