Albero Zorggroep partner bij Opstapregeling Lingewaard

Kwetsbare mensen in de gemeente Lingewaard krijgen als zij er aan toe zijn hulp en ondersteuning om na een periode van beschermd wonen zelfstandig te gaan wonen. Dit is vastgelegd in de Opstapregeling, die op maandag 27 maart jl. is ondertekend door alle partners.

De Opstapregeling is een samenwerking tussen de Gemeente Lingewaard, de woningcorporaties Waardwonen en Woonstichting Gendt en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, Amethyst, Driestroom en Gezinshuis Gentle.

Voor Albero Zorggroep, een middelgrote zorgaanbieder in de regio Arnhem – Nijmegen – Tiel, is de ondertekening van de Opstapregeling een bekrachtiging van de al bestaande samenwerking met de mede-ondertekenaars.

Albero Zorggroep vindt het van groot belang dat voor haar bewoners de mogelijkheid bestaat om zorg af te schalen en dat er continuïteit van zorg is in de vorm van begeleiding bij zelfstandig wonen.

De Opstapregeling is er voor jongeren en volwassenen die van beschermd wonen de overstap maken naar zelfstandig wonen. Op basis van de Opstapregeling kan een inwoner hulp krijgen bij het vinden van een geschikte woning. Voorwaarde is onder meer dat de bewoner begeleiding kan krijgen. Een andere voorwaarde is dat de bewoner een band heeft met de gemeente Lingewaard en een eigen netwerk heeft of kan opbouwen.

Op 1 april 2023 treedt de Opstapregeling in werking. Het gaat om ongeveer 10 inwoners van de gemeente Lingewaard per jaar.