Poelzicht

Gezinsbegeleiding aan ouder(s)

Zorg opmaat in Angeren

Locatie Poelzicht in Angeren biedt gezinsbegeleiding aan ouders met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij het opvoeden van hun kinderen. Er zijn 12 ruime appartementen, sommige met een tuin, waar bewoners zelfstandig wonen met 24-uurs begeleiding. Ouders worden naast de gezinsbegeleiding geholpen met het halen van hun eigen doelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven aan hun eigen leven. Er is speciale aandacht voor de interactie tussen ouders en kinderen. Naast de inzet van de gedragswetenschapper is er pedagogische ondersteuning.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Albero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Zorg aan gezinnen

We vinden het belangrijk dat gezinnen die bij ons wonen alleen de zorg ontvangen die zij nodig hebben. We nemen het niet onnodig over. Per gezin wordt gekeken naar de vorm van zorg en gezinsbegeleiding die zij nodig hebben. Het contact tussen onze begeleiders en de gezinnen vindt plaats op afgesproken momenten die in het zorgplan beschreven staan. Daarnaast is begeleiding 24 uur per dag bereikbaar als ouders onverwacht hulp nodig hebben. Leidraad hierbij is door middel van zeer intensieve ondersteuning te komen tot ‘goed genoeg’ ouderschap. Dit ouderschap houdt in dat kinderen voldoende ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling. Ouders worden naast de gezinsbegeleiding geholpen met hun eigen doelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven aan hun leven.

Waarom kiezen voor locatie Poelzicht?

 • Unieke ouder-kind woonlocatie bestaande uit zelfstandige appartementen (sommige met tuin)
 • Plaatsing op basis van WLZ, Jeugdwet en WMO Beschermd Wonen regio Arnhem
 • Iedere cliënt heeft zijn eigen appartement
 • Extra aandacht voor interactie tussen ouders en kinderen
 • Pedagogische ondersteuning 
 • De mogelijkheid om wekelijks samen boodschappen doen
 • Jaarlijkse BBQ
 • Basisschool op loopafstand, middelbare scholen binnen een kwartier op de fiets te bereiken
 • Openbaar vervoer 200 meter
 • Wekelijks sporten voor ouders 
 • Samenwerking met buurtgezinnen
 • De VoorleesExpress geeft kinderen extra aandacht met taallessen en voorlezen en lezen
 • Gezamenlijke activiteiten (feestdagen en uitjes)
 • Meerdere speeltuinen in de buurt

Onze missie

Onze missie is de ouder(s) te ondersteunen bij de opvoeding en hen zoveel mogelijk te leren aan te sluiten bij de ontwikkelfasen van het kind(eren). Hiermee wordt de hechting gestimuleerd en komt de ontwikkeling van het kind het meest tot zijn recht. Er is geen maximale verblijfsduur.

Gezinsbegeleiding

Er kan geplaatst worden op basis van Wlz, Jeugdwet en WMO Beschermd Wonen regio Arnhem. Gezinsbegeleiding aan ouder(s) met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het opvoeden van hun kind(eren). is onderdeel van De Kroon Zorginstelling b.v.